Dutch indie board games

(ENGLISH VERSION BELOW)

Apocalypse Frenzy is een kaartspel gemaakt door Nederlandse spelauteur Laurens Bliek (dat ben ik!). Maar ik ben niet de enige Nederlander die bedacht heeft om zijn eigen bordspel te maken. Velen zijn mij voorgegaan in het navolgen van hun droom, en in deze post zal ik twee voorbeelden geven van spellen van onafhankelijke spelauteurs: Rifugio door Niels Pieterse en Gang up! door Robin Keijzer. Het ene spel is met hulp van Kickstarter tot leven gewekt, en de auteur van het andere spel heeft zijn eigen weg gevonden tot afgewerkt product.  Ik had het voorrecht deze bijzondere mensen in het echt te mogen ontmoeten, en ze hebben mij in het kort antwoord gegeven op de volgende twee vragen: ‘welk spel heb je gemaakt?’ en ‘hoe ging je van idee naar afgewerkt product?’. Jazeker, zelfs nuchtere Nederlanders jagen af en toe hun dromen na en brengen prachtige dingen tot leven, en deze voorbeelden stimuleren mij om ook door te gaan met mijn eigen project.

Rifugio – door Niels Pieterse

rifugio1.jpg

Ontstaan:

In de zomer van 2010 liep Niels Pieterse door de Italiaanse Dolomieten van Rifugio naar Rifugio (berghut naar berghut) en dacht: Hier zit een spel in.

Van een kartonnen wijndoos onderin de camper werd een eerste versie van het bordspel gemaakt. En niet veel later stond Rifugio in de halve finale van HET LEUKSTE SPEL VAN NEDERLAND.

Hierna is het spel nog verder ontwikkeld en met kerst 2012 in eigenbeheer uitgegeven. Ondertussen zijn er ruim 1500 spellen verkocht en scoorde Rifugio reeds vijfmaal een 9 op boardgamegeek. (Voor meer info zie www.rifugio.nl en rifugio.nl op facebook.)

In vogelvlucht:

rifugio2.JPGDe RIFUGIO-starttegel ligt bij aanvang midden op tafel. Steeds als je aan de beurt bent, leg je vervolgens één tegel aan. Zo creëer je gezamenlijk een berglandschap. Dat zoals je zult zien, elk spel weer helemaal anders is 🙂

Daarnaast heeft iedereen een eigen speelfiguur met rugzak(!) waarmee je, in dit groeiende landschap, op zoek gaat naar bloemen, dieren, watervallen, bergpassen en bergtoppen. Want voor het bezoeken van deze plekken krijg je punten.

Tenslotte kun je ook Rifugio’s bouwen. En elke keer dat een medespeler aan jouw Rifugio voorbij gaat, krijg je ook punten. Het spel eindigt als alle tegels zijn aangelegd. Wie dan de meeste punten heeft, wint!”

Gang up! – door Robin Keijzer

gangup1.jpg“Momenteel werken 2 nederlandse gamemakers, Paul & Robin, aan ‘Gang Up!’. Dit is een humoristisch kaartspel waar alles draait om samenwerken of elkaar bedriegen.

Binnen het spel speelt men als ‘bende leider’ en is het de bedoeling dat je met je bende leden gewaagde misdaden begaat om zo je status te verhogen. Maar het is toch zeker geen grimmig spel, de sfeer doet namelijk denken aan dat van de eerdere James Bond films, met zijn iconische schurken en theatrale misdaden. Het spel bevat verder 100 kaarten die door hun unieke speeleigenschappen zorgen voor allerlei vreemde en vaak onverwachte (leuke!) situaties.

gangup2De beide makers kennen elkaar van het nederlandse game-bedrijf Playlogic, waar ze in het verleden beide aan de xbox360/ps3 game ‘Fairytale Fights’ hebben gewerkt. Maar omdat het sociale element van gamen sterker aanwezig is rond een kamertafel, besloten beide heren zich eens te richten op een kaartspel. En met succes, na vele testsessies bleef het spel goed spelen en was het klaar voor productie. Via kickstarter is het spel gefinancierd en uiteindelijk gerealiseerd. Het spel is goed ontvangen en de eerste druk is al weer bijna uitverkocht.”

(zie https://gangupcardgame.wordpress.com/ voor meer info)

 

(ENGLISH VERSION)

Apocalypse Frenzy is a card game by Dutch game designer Laurens Bliek (that’s me!). But I’m not the only one in the Netherlands who had the idea to make his own board game. Many have had this idea at some point, and in this post I will give two examples of games made by Dutch independent game designers: Rifugio by Niels Pieterse and Gang up! by Robin Keijzer. One game has been brought to life with the help of Kickstarter, while the author of the other game found his own way to finished product. I’ve had the privilige to meet these wonderful people in real life, and they have agreed to answer the following two questions: ‘what kind of game have you created?’ and ‘how did you go from idea to finished product?’. Yes, even Dutch people sometimes chase their dreams and create amazing things, and these examples motivate me to continue with my own project.

Rifugio – by Niels Pieterse

rifugio1.jpg

Creation:

In the summer of 2010, Niels Pieterse walked in the Italian Dolomites from Rifugio to Rifugio (mountain hut to mountain hut) and thought: this could make a great game.

From a box of wine somewhere in the camper, a first version of the board game was created. Not much later, Rifugio was in the semi-finals of HET LEUKSTE SPEL VAN NEDERLAND (most fun game of the Netherlands).

Afterwards the game was developed further and self-published around Christmas 2012. At the moment over 1500 copies of the game have been sold and Rifugio has scored a 9 five times on boardgamegeek. (For more info see www.rifugio.nl and rifugio.nl on facebook.)

In a nutshell:

rifugio2.JPGAt the start of the game, the RIFUGIO start tile lies in the center of the table. Every turn you add a tile, creating a mountain landscape together. Which, as you will see, is different every game 🙂

Besides this, every player has his own meeple with backpack(!) which they will use, in this growing landscape, to search for flowers, animals, waterfalls, mountain passes and mountain tops. Because visiting these locations gives you points.

Finally, you can build Rifugios. And everytime another player walks by your Rifugio, you get more points. The game ends when all tiles have been used. Whoever has the most points by then, wins!

 

Gang up! – by Robin Keijzer

gangup1.jpg“At the moment two Dutch game designers, Paul & Robin, are working on ‘Gang Up!’. This is a humorous card game about cooperation and deception.

In the game you are a gang leader, and the point of the game is to conduct heinous crimes to improve your status. But it is not a dark game, the atmosphere is more like that of old James Bond films, with its iconic villains and theatrical crimes. Furthermore, the game contains 100 cards that cause, by their unique properties, all kinds of weird and often unexpected (fun!) situations.

gangup2Both creators know each other from the Dutch game company Playlogic, where in the past they have worked on xbox360/ps3 game ‘Fairytale Fights’. But because the social element of gaming is more pronounced around the room table, both gentlemen decided to focus on a card game. And with success, after many test sessions the game played well and it was ready for production. With the help of Kickstarter the game was financed and eventually realized. The game was well received and the first edition has almost sold out.

(see https://gangupcardgame.wordpress.com/ for more info)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s